Envoyer une demande

Remplissez le nom de l"événement qui vous intéresse.

Veuillez indiquer le lieu où se déroulera l'événement.

INFO: Je hebt uitgekeken naar het evenement en dan gebeurt het onverwachte. Ziek, een ongeval met lichamelijk letsel, een overlijden, complicaties bij een zwangerschap of vroeger dan verwacht bevallen. Of je krijgt te maken met plotse zware schade aan je woning vlak voor je vertrek of met autopech onderweg. Dek je in tegen deze of andere onvoorziene omstandigheden. Voor een kleine meerprijs van amper 3 euro per ticket sluit je een annuleringsverzekering af voor je complete reservering. Tegenslag is altijd onaangenaam, maar zo ben je toch zeker dat je tickets terugbetaald zullen worden. Enkel voor inwoners van de EU en Zwitserland. Download de documenten hier: https://www.teleticketservice.com/help/WEB_FAZE2/default/DUT/b_sale_condition_allianz_20220323.pdf

En nous fournissant des renseignements suffisants sur votre question, vous nous permettez de vous aider plus efficacement.

Ajoutez un fichier ou faites glisser les fichiers ici